Laddawan Saengin2017-12-06 03:45:50
สู้เพื่อลก
#สานรักวันพ่อ #AISSARNRAK #ดูหนัง
2
Nampueng Sangin2017-12-06 02:56:00
ลูกสำคัญที่สุด
#สานรักวันพ่อ #AISSARNRAK #ดูหนัง
2
Nampueng Sangin2017-12-06 02:55:05
รักลูก
#สานรักวันพ่อ #AISSARNRAK #ดูหนัง
2
พงศพัศ แสงอินทร์2017-12-06 02:39:32
ครอบครัวมาก่อน
#สานรักวันพ่อ #AISSARNRAK #ดูหนัง
4
พงศพัศ แสงอินทร์2017-12-06 02:37:34
รักเสมอ
#สานรักวันพ่อ #AISSARNRAK #ดูหนัง
5
Namfon Saengin2017-12-06 02:13:34
รักลูกเสมอ
#สานรักวันพ่อ #AISSARNRAK #ดูหนัง
4
Namfon Saengin2017-12-06 01:54:21
I love u
#สานรักวันพ่อ #AISSARNRAK #ดูหนัง
4
Namfon Saengin2017-12-06 01:51:18
I love u
ความรักที่แท้จริง หาได้จากครอบครัว
4
Namfon Saengin2017-12-06 01:47:01
ความรัก
รักนะลูก
4
Yuparesh A Kitty Klaimanee2017-12-06 00:48:19
จงเข้มแข็งและยิ้มสู้กับทุกสถานการณ์
พ่ออยากให้ผมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และพร้อมรับมือกับสิ่งต่างๆที่เกิดในปัจจุบัน และที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต พ่อจึงบอกผมเสมอว่า ให้รู้จักหน้าที่ของตนเอง ซื่อสัตย์และทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด และ "จงเข้มแข็งและยิ้มสู้กับทุกสถานการณ์" #สานรักวันพ่อ #AISSARNRAK
715
นายแทน ทำทุกอย่างที่อยากทำ2017-12-05 20:25:22
พ่อรักลูก
ไม่จำเป็นหาคำอะไรมาอธิบายความรู้สึกดีๆ ที่พ่อมีต่อลูก เพราะคำว่า "พ่อรักลูก" เป็นคำที่อธิบายความรู้สึกองพ่อที่มีต่อลูกได้ดีที่สุดมากแล้ว
31
Yutthakornc Chueaphob2017-12-05 18:14:23
หนูอยากถอนตะปู (อะไรทำไม่เป็น ต้องหัดไว้ลูก)#สานรักวันพ่อ#AISSARNRAK
อะไรทำไม่เป็น ต้องหัดไว้ลูก#สานรักวันพ่อ#AISSARNRAK
15
TOP