Wichuda Oil Jumneanpan2017-04-23 23:59:53
Facebook ใจเชื่อมใจ รู้จักใช้ มีคุณอนันต์
Facebook สื่อSocial ทำให้รู้จัก ครอบครัว เพื่อนๆ มากขึ้น งานอดิเรก ชอบสิ่งใด ไปไหนมาบ้าง รักหรือชอบอะไร Check-in เพียงครั้งเดียว คนที่เราต้องการให้ทราบก็จะรับรู้ได้ Status อะไร ก็ รับรู้ได้จากสื่อทางนี้ มีประโยชน์นานาประการถ้าใช้ให้ถูกและใช้ให้เป็น รับรู้ข่าวสารปัจจุบันได้ง่าย จะ Inbox หรือ โทร. ทางFacebook คุยเฉพาะคนหรือกลุ่มก็ทำได้โดยง่าย ประหยัดค่าใช้จ่าย สะดวก รวดเร็ว ซื้อสินค้าOnline ก็ได้ ถูกใจ
0
Torsak Wongprasert2017-04-23 23:55:46
กิจกรรมยามว่างที่ได้ผ่านโซเซียล
ได้มาร่วมกิจกรรมต่างๆทางโซเซียล ไม่ว่าจะเป็นปั่นจักรยาน ปลูกป่า ทำฝาย ทำให้ครอบครัวเราได้ไปทำกิจกรรมในที่ต่างๆร่วมกันและรู้จักเพื่อนใหม่ๆมากขึ้น
0
WU Zhun Woozdy2017-04-23 22:52:06
ถึงตัวจะไกล..แต่ใจเราใกล้กัน
สื่อโซเชียล สร้างความรัก ความผูกพัน และมิตรภาพของพี่น้อง ในครอบครัว สื่อโซเชียล ทำให้คนในครอบครัว ญาติมิตร ได้อยู่ใกล้กันมากยิ่งขึ้น แม้ว่าตัวจะห่างไกลกัน แต่สื่อโซเชียล ทำให้เรื่องระยะทางไม่เป็นอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารกันอีกต่อไป ทำให้คลายความคิดถึง และ คลายความเหงา ทำให้เราได้อยู่ใกล้กันมากขึ้น ครอบครัวอบอุ่น และทำให้ทุกคนในครอบครัวมีความสุข จากการใช้สื่อโซเชียลติดต่อสื่อสารหากันครับ #ครอบครัวโซเชียล #AISSarnrak
3
WU Zhun Woozdy2017-04-23 22:50:43
ถึงตัวจะไกล....แต่ใจใกล้กัน
สื่อโซเชียล สร้างความรัก ความผูกพัน และมิตรภาพของพี่น้อง ในครอบครัว สื่อโซเชียล ทำให้คนในครอบครัว ญาติมิตร ได้อยู่ใกล้กันมากยิ่งขึ้น แม้ว่าตัวจะห่างไกลกัน แต่สื่อโซเชียล ทำให้เรื่องระยะทางไม่เป็นอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารกันอีกต่อไป ทำให้คลายความคิดถึง และ คลายความเหงา ทำให้เราได้อยู่ใกล้กันมากขึ้น ครอบครัวอบอุ่น และทำให้ทุกคนในครอบครัวมีความสุข จากการใช้สื่อโซเชียลติดต่อสื่อสารหากันครับ #ครอบครัวโซเชียล #AISSarnrak
2
WU Zhun Woozdy2017-04-23 22:47:30
ถึงตัวจะไกล....แต่ใจใกล้กัน
สื่อโซเชียล สร้างความรัก ความผูกพัน และมิตรภาพของพี่น้อง ในครอบครัว สื่อโซเชียล ทำให้คนในครอบครัว ญาติมิตร ได้อยู่ใกล้กันมากยิ่งขึ้น แม้ว่าตัวจะห่างไกลกัน แต่สื่อโซเชียล ทำให้เรื่องระยะทางไม่เป็นอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารกันอีกต่อไป ทำให้คลายความคิดถึง และ คลายความเหงา ทำให้เราได้อยู่ใกล้กันมากขึ้น ครอบครัวอบอุ่น และทำให้ทุกคนในครอบครัวมีความสุข จากการใช้สื่อโซเชียลติดต่อสื่อสารหากันครับ #ครอบครัวโซเชียล #AISSarnrak
2
WU Zhun Woozdy2017-04-23 22:46:41
ถึงตัวจะไกล.....แต่ใจใกล้กัน
สื่อโซเชียล สร้างความรัก ความผูกพัน และมิตรภาพของพี่น้อง ในครอบครัว สื่อโซเชียล ทำให้คนในครอบครัว ญาติมิตร ได้อยู่ใกล้กันมากยิ่งขึ้น แม้ว่าตัวจะห่างไกลกัน แต่สื่อโซเชียล ทำให้เรื่องระยะทางไม่เป็นอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารกันอีกต่อไป ทำให้คลายความคิดถึง และ คลายความเหงา ทำให้เราได้อยู่ใกล้กันมากขึ้น ครอบครัวอบอุ่น และทำให้ทุกคนในครอบครัวมีความสุข จากการใช้สื่อโซเชียลติดต่อสื่อสารหากันครับ #ครอบครัวโซเชียล #AISSarnrak
2
WU Zhun Woozdy2017-04-23 22:45:10
ถึงตัวอยู่ไกล....แต่ใจใกล้กัน
สื่อโซเชียล สร้างความรัก ความผูกพัน และมิตรภาพของพี่น้อง ในครอบครัว สื่อโซเชียล ทำให้คนในครอบครัว ญาติมิตร ได้อยู่ใกล้กันมากยิ่งขึ้น แม้ว่าตัวจะห่างไกลกัน แต่สื่อโซเชียล ทำให้เรื่องระยะทางไม่เป็นอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารกันอีกต่อไป ทำให้คลายความคิดถึง และ คลายความเหงา ทำให้เราได้อยู่ใกล้กันมากขึ้น ครอบครัวอบอุ่น และทำให้ทุกคนในครอบครัวมีความสุข จากการใช้สื่อโซเชียลติดต่อสื่อสารหากันครับ #ครอบครัวโซเชียล #AISSarnrak
2
WU Zhun Woozdy2017-04-23 22:36:31
ถึงตัวจะไกล.....แต่ใจผูกพัน
สื่อโซเชียล สร้างความรัก ความผูกพัน และมิตรภาพของพี่น้อง ในครอบครัว สื่อโซเชียล ทำให้คนในครอบครัว ญาติมิตร ได้อยู่ใกล้กันมากยิ่งขึ้น แม้ว่าตัวจะห่างไกลกัน แต่สื่อโซเชียล ทำให้เรื่องระยะทางไม่เป็นอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารกันอีกต่อไป ทำให้คลายความคิดถึง และ คลายความเหงา ทำให้เราได้อยู่ใกล้กันมากขึ้น ครอบครัวอบอุ่น และทำให้ทุกคนในครอบครัวมีความสุข จากการใช้สื่อโซเชียลติดต่อสื่อสารหากันครับ #ครอบครัวโซเชียล #AISSarnrak
3
Tuktik Stamp2017-04-23 22:31:33
รักและคิดถีงภาคสอง
นี่แหละพลังของสื่อทางโซเชียล
1
บุญเสริม หาญวัง2017-04-23 21:07:21
Moment หวาน หวาน
เก็บภาพช่วงเวลาดีๆ ไว้ใน instagram คิดถึงทีไรมองย้อนกลับไป ยิ้มทุกทีสิน่า... #ครอบครัวโซเชียล #AISSarnrak
4
Nongluck Viriya2017-04-23 20:37:31
กายไกลใจใกล้
ลูกชายไปฝึกร.ด.ที่เขาชนไก่หลายวันเลยส่งความคิดถึงกันได้ตลอดจากไลน์ค่ะ
3
Plolawit Wanida2017-04-23 20:18:51
เป็นทุกอย่าง...
โซเชียลก็เหมือนกับคุณแม่ใหญ่ของผมครับเป็นทุกอย่าง.... #ครอบครัวโซเชียล #AISSarnrak #familytrip
5
TOP